Privacybeleid

Dit Privacybeleid preciseert de manier waarop Vastgoed Brunet (het “Makelaar”) persoonsgegevens van gebruikers van de website van de Makelaar (beschikbaar op – de “Website”) verzamelt en gebruikt, alsmede de doelstelling van dergelijke verzameling en gebruik. De Makelaar is geëngageerd om uw privacy te verzekeren, zal de door u verstrekte informatie beschermen en zal het uitsluitend gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen, en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig de inhoud ervan te verifiëren.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en doel van de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking

Overdracht van persoonsgegevens

Cookies

Links naar andere websites

Bescherming van persoonsgegevens en duurtijd van de opslag

Uw rechten

Contact informatie